Na linke STK Vám otestujeme stav tlmičov. Tlmiče so správnou funkciou zvyšujú bezpečnosť prevádzky vozidla, zvyšujú životnosť pneumatík, znižujú predčasné opotrebenie niektorých súčiastok vozidla.


Či sú tlmiče schopné plniť túto základnú funkciu možno najlepšie preveriť práve testom na špeciálnom testovacom zariadení. Výsledkom merania sú číselne
a graficky spracované hodnoty účinnosti tlmičov prednej a zadnej nápravy vrátane vyhodnotenia rozdielu účinnosti pravého a ľavého tlmiča, súčasne je
vyhotovený protokol o vykonaní testu.


Neúčinné tlmiče pruženia v spojení s nerovnou vozovkou, spôsobujú zvýšené pohyby karosérie a kolesa a vedú k veľkým dynamickým zmenám zaťaženia
kolesa. To má vplyv na brzdenie ( hlavne v spojení s ABS) a tiež na riaditeľnosť a smerové chovanie automobilu. Neúčinné tlmiče pruženia taktiež zvyšujú
opotrebenie všetkých dielov súvisiacich so závesom kolesa, ako i valivý odpor kolesa, čo sa prejaví zvýšeným opotrebením pneumatík, znížením komfortu
jazdy a stability, v predĺžení brzdnej dráhy a vyššej spotrebe paliva. Z vyššie popísaných dôvodov je teda zrejmé, že zlé tlmiče pruženia ovplyvňujú
bezpečnosť prevádzky vozidla a jeho posádky.


Cena za test tlmičov mimo kontrolu je 10 eur, cena spolu s pravidelnou technickou, alebo emisnou kontrolou je 5 eur (cena testu tlmičov je za celé vozidlo, t.j 4 kolesá).


Test tlmičov je nutné objednať vopred na telefónnom čísle 038 / 286 11 33 v pracovných dňoch od pondelka do piatka v čase od 6:30 hod. do 15:00 hod.

Back to top