Kontrola originality BánovceOtváracie hodiny:

Pondelok – Piatok otvorené od 06:30 do 15:00 

Sobota, Nedeľa - zatvorené

Kontrolu je potrebné vopred objednať na telefónnom čísle: 038 / 286 11 33 

 

Doklady potrebné na vykonanie kontroly originality
V prípade vozidla evidovaného v Slovenskej republike:

  1. osvedčenie o evidencii vozidla – ak je dvojdielne, tak obidve časti (ak má vozidlo vydaný aj technický preukaz, tak ho treba predložiť spolu s osvedčením o evidencii),
  2. občiansky preukaz.

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla:

  1. doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva),
  2. osvedčenie o evidencii vozidla z krajiny pôvodu (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
  3. doklad o vyradení vozidla z evidencie v krajine kde bolo evidované (tzv. odhláška),
  4. úradné preklady dokladov, okrem dokladov z ČR (osvedčenie o evidencii, technický preukaz, odhláška, faktúra alebo zmluva),
  5. občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra, prípadne živnostenského registra.

V prípade vozidla vyradeného z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách:

  1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
  2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
  3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

Všeobecné informácie

Vozidlo je nutné pristaviť na kontrolu originality neznečistené, čo sa týka interiéru, exteriéru, okolia VIN čísla, motora a podvozku. Pokiaľ boli na vozidle vykonané zásahy do konštrukčných častí vozidla, alebo na ňom boli vykonávané opravy vo väčšom rozsahu, je nutné predložiť doklad preukazujúci ich pôvod (faktúra zo servisu). V prípade výskytu vozidla (VIN, číslo dokladu) v pátraní sú technici kontroly originality povinní oznámiť túto skutočnosť Policajnému zboru.

Ďalšie informácie týkajúce sa kontrol originality na stránke poverenej technickej služby kontroly originality http://www.ko.sk.

Back to top